Điều khoản và điều kiện dành cho đại lý thành viên

Trước khi đăng ký tài khoản đại lý 188bet, bạn cần tham khảo những điều khoản của nhà cái đưa ra, nhằm đảm bảo quá trình hợp tác giữa đôi bên mang lạ hiệu quả.

Dưới đây là những thỏa thuận giữa nhà cái 188bet và các cá nhân ( người chơi) lẫn tổ chức ( đại lý) khi hoạt động tại hệ thống.

Điều khoản và điều kiện dành cho đại lý thành viên

Điều khoản và điều kiện dành cho đại lý

  • Đăng ký tham gia đại lý

Mỗi đại lýtiềm năng cần phải hoàn thành yêu cầu do nhà cái 188bet đưa ra, hoàn tất đơn xin gia nhập vào hệ thống. Tiếp đến nhà cái sẽ xem xét đơn gia nhập, thông báo Đại lý đó có được chấp nhận hay không. 188bet có quyền từ chối yêu cầu của bất kỳ Đại lý nào, nếu nhận thấy cá nhân hoặc website đó không phù hợp với thể lệ của chương trình.

  • Website không phù hợp

Nếu 188bet nhận thấy website của đại lýkhông đạt yêu cầu, có nội dung không phù hợp như đối tượng người già, trẻ em, nội dung khiêu dâm, hành vi sai trái về tình dục, kích động bạo lực, phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật,.. hoặc bất kỳ hành vi nào bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 188bet ngay lập tức đơn phương chấm dứt thỏa thuận.

  • Nhiều tài khoản 

Mỗi đại lýcủa được tạo 01 tài khoản khoản, không thêm bất kỳ tài khoản dưới bất cứ hình thức nào. Điều này 188bet sẽ đưa ra yêu cầu dựa theo văn bản, nhà cái có quyền nhận dạng các tài khoản liên quan đến nhau. Nếu Đại lý vi phạm, 188bet có quyền hủy tất cả hoạt động hiện tại và tương lai, tước hết hoa hồng của Đại lý đó.

Quyền lợi và nghĩa vụ của 188bet 

  • Đăng ký cho khách hàng của đại lý

Nhà cái 188bet tiếp nhận người chơi do đại lý giới thiệu và theo dõi quá trình tham gia của họ. Người chơi mới phải đạt được yêu cầu như sau

Đăng ký thông qua việc nhấp banner 188bet hoặc link do Đại lý cung cấp.

Phải là người chơi mới, chưa bao giờ tạo tài khoản trước đó tại 188bet.

Mỗi người chơi chỉ có 01 tài khoản duy nhất tại 188bet.

Người chơi không thể vừa là Đại lý vừa là người được Đại lý giới thiệu đến 188bet.

  • Theo dõi hoạt động Khách hàng 

188bet sẽ theo dõi hoạt động của người chơi và đưa ra báo cáo chi tiết đến đại lý hàng tháng. Đây chính là sự nỗ lực làm việc, quảng bá hình ảnh 188bet của Đại lý và khoản hoa hồng mà đại lý kiếm được. Nhà cái 188bet có quyền hủy bỏ và sửa chữa lại nếu có lỗi do nhân viên hoặc lỗi hệ thống làm sai báo cáo.

  • Tiền hoa hồng

Số tiền này được tính dựa trên lợi nhuận 188bet thu được. Cách tính hoa hồng dành cho Đại lý đã đưa ra cụ thể ngay khi đăng ký đại lý 188bet.

  • Quyền sửa đổi

188bet có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào được ghi trong bản thỏa thuận, vào bất kỳ lúc nào nếu cảm thấy cần thiết. Các điều sửa có thể là mức hoa hồng, thời gian thanh toán, phương thức giao dịch, và những quy định xoay quanh về chương trình giới thiệu khách hàng mới.

Thông báo này được cập nhật tại hệ thống 188bet và gửi về email của Đại lý. Nếu Đại lý không đồng ý có thể chấm dứt thỏa thuận và dừng hợp tác với nhà cái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *